ПАРТНЕР homagmala

ПРОИЗВОДИ

Машини за обложување и кеширање

Индустрија, добавувачи, производители...материјали од дрво, пластика, хартија... - FRIZ сето ова го обединува и нуди машини за обложување на плочасти материјали, профили...се што во дрвната индустрија има потреба од ваков вид на обработка.
види повеќе...

FKW 100

Флексибилна линија за ламинирање со нов комбиниран систем за нанесување PUR и PVA лепило, разни површини и материјали, со променливи диманзии во ширина, а во должина или во ролна или на веќе исечени димензии