ПАРТНЕР homagmala

ПРОИЗВОДИ

Машини за кроење на плочи

HOLZMA  со своето долгогодишно искуство во изработката на машини за кроење на плочаст материјал, гарантира висок квалитет на изработка, каде прецизноста, истрајноста и одличните иновативни решенија, даваат сигурност во основната обработка на плочасти материјали. 
види повеќе...

HPP230

Влезниот модел на HOLZMA, HPP 230 се одликува со едноставен коцепт на работа, висок квалитет на сечење, а добро познатите патентирани делови, се користат веќе и во оваа машина.

HPP300

Наредната серија машини на HOLZMA, HPP300 веќе опремена со најновите иновативни решенија, нуди висок квалитет спрема цената, а издржливоста е основниот адут.

HKL

Аголните машини за кроење плочаст материјал, HKL даваат можност за кроење на повеќе плочи наеднаш, а големиот капацитет на кроење, ја дава основната сигурност во работењето.