ПАРТНЕР homagmala

ПРОИЗВОДИ

Машини за кантирање и CNC машини за обработка

Од производители на намештај, нивните добавувачи на плочаст материјал, компании што се занимаваат со уредување на ентериери, па се до мали работилници - HOMAG  нуди машини и опрема за секоја потреба и намена во дрвната индустрија  
види повеќе...

 

За производителите на намештај, за нивните добавувачи на плочаст материјал, за копмапнии што се занимаваат со уредување на ентериери или за мали работилници - Homag  нуди машини за секоја потреба и намена во дрвната индустрија

AirTec технологија

Со airTec-системот, HOMAG разви идеално решение за влез во технологијата на невидлив спој (zero-joint) за индустриско производство, како на големи серии, така и на услуги по нарачка.

Venture 316

CNC центарот за обработка Venture 316 – 5 осна технологија за обработка на плочаст материјал и масив.

KAL 600

Современото производство на намештај не е повеќе можно без моќни комбинирани машини за форматирање и кантирање. Изберете KAL 600, која обработува припремени парчиња на точна димензија или KFL 600, која нуди форматирање, кантирање и завршна обработка.