ПАРТНЕР homagmala

ПРОИЗВОДИ

Машини за изработка на дрвени куќи

Времето кога се користеа машини за индивидуални операции, со потреба од присуство во комплетниот процес на изработка, е зад нас. Современото производство е склоп од најнова технологија, координиран систем на производство, модерни решенија, лесна манипулација, мрежни податоци и поддршка. А тоа е точно она што им го нудиме на нашите клиенти, без разлика дали се работи за индустриско или производство во индивидуални работилници.

Проектантите на HOMAG Group Engineering имаат решенија за сите производни потреби. Оптимизирани работни процеси, голема палета производи кои HOMAG Group ги нуди и развиената сервисна мрежа, се гаранција за вашата инвестиција за подолг период. 
види повеќе...

WEINMANN