ПАРТНЕР homagmala
  • slidebg1
  • newslide2014_1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Saleks është formuar pas një përvoje pune shumëvjeçare në industrinë e drurit dhe ndjekjen e nevojave të prodhuesve nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Si partner i prodhuesit të njohur gjerman HOMAG Group, Saleks ju ofron të bëni zgjedhjen e vërtetë për furnizim me pajisje dhe makineri për biznesin tuaj. Saleks me kuadrin e vet të certifikuar kryen shërbime për montim, rregullim të makinerive, trajnim për punë dhe mirëmbajtje të tyre, kurse me mbështetje të HOMAG e ofron mundësinë për porosi on-line të pjesëve dhe teleservisimeve.