ПАРТНЕР homagmala

PRODUKTET

MAKINERI PËR VULOSJE DHE MAKINERI SNS PËR PËRPUNIM

Prodhuesve të mobilieve, furnizuesit e tyre me material të rrafshët, kompanitë që merren me enterier, dhe deri te kompanitë e vogla – HOMAG u ofron makineri dhe pajisje për çdo lloj nevoje dhe përkushtimi në industrinë e drurit.
shiko më tepër...

Prodhuesve të mobilieve, furnizuesit e tyre me material të rrafshët, kompanitë që merren me enterier, dhe deri te kompanitë e vogla – HOMAG u ofron makineri dhe pajisje për çdo lloj nevoje dhe përkushtimi në industrinë e drurit.

TeknologjiaairTec

Me sistemin airTec, HOMAG ka zhvilluar zgjidhje ideale për hyrje në teknologji me bashkim të padukshëm (zero-joint) për prodhimtarinë industriale, si në seri të mëdha ashtu edhe për shërbime me porosi.

Venture 316

CNC Qendra për përpunim Venture 316 – 5 teknologji boshtore për përpunim të materialit dhe masivit të rrafshët.

KAL 600

Prodhimtaria bashkëkohore e mobilieve nuk është e mundshme pa makineri të fuqishme të kombinuara për formatim dhe vulosje. Përzgjidhni KAL 600, e cila përpunon pjesë të parapërgatitura me dimension të saktë ose KFL 600 e cila ofron formatim, vulosje dhe përpunim përfundues.